Toiminnalliset ryhmät

Toiminnalliset ryhmät

- osaamisen tunnistamista, hyvinvointia ja vertaistukea sinulle

Omaisosaajien käytännön toimintaan kuuluvat toiminnalliset ryhmät joissa omaishoitajat kokoontuvat. Ryhmät jakaantuvat valmentavaan, ohjaavaan sekä vertaistuelliseen toimintaan. Valmentavat ryhmät lisäävät paitsi hyvinvointia ja jaksamista, myös osallistujien omaa tietoa omaishoitajuudesta. Ohjaavat ryhmät tähtäävät toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon, sekä auttavat työllisyyttä parantavien polkujen löytämisessä. Vertaistuellisissa ryhmissä puolestaan keskitytään vertaistukiverkoston luomiseen ja avoimeen osaamisen, sekä kokemusten jakamiseen.

Ryhmissä korostuvat yhteisöllisyys ja osallisuus. Toiminta pyritään rakentamaan niin, että ryhmien jäsenet pääsevät itse suoraan vaikuttamaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja kehitykseen. Ryhmien jäsenet tietävät itse parhaiten käytännön tasolla millaista omaishoitajan elämä on, minkälaisia haasteita siihen kuuluu ja miten sitä voisi käytännössä helpottaa. Ryhmien tarkoituksena on siis aktiivinen toiminta, joka kehittyy osallistujien omien halujen ja tarpeiden mukaan.

 

 

 

OMAISOSAAJARYHMÄT

 

OMA VIRE - Hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen
Ryhmä itsestä huolehtimiseen - hyvää mieltä ja virkeyttä liikkuen ja rentoutuen sekä vinkkejä ja harjoituksia omien voimavarojen vahvistamiseen.

 

OVET-VALMENNUS - Tiedon lisääminen omaishoitajuudesta
Ryhmätoimintaa, jossa käsitellään asiantuntijoiden, keskustelun ja harjoitteiden avulla keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita.

 

TYÖVIRE - Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
Ryhmän toiminta tukee omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista lisäten hyvinvointia ja itsetuntemusta. Ryhmässä tehdään käytännön harjoituksia työelämätaitojen vahvistamiseen ja työnhakemiseen liittyen sekä kuullaan infoa erilaisista aikuiskoulutuksen mahdollisuuksista.

 

OMA SUUNTA - Työllistymistä edistävien polkujen rakentaminen
Ryhmä- ja yksilötapaamisia, joissa tehdään henkilökohtaiset työllistymistä edistävät suunnitelmat ja sovitaan niiden toteutumisen seuranta.

 

VERTAISESTI VERKOSSA - Sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Sosiaalisessa mediassa toteutettava etäryhmä, mikä mahdollistaa vertaistuellisenkohtaamisen ja jakamisen helposti kotoa käsin.

Ota yhteyttä

tai jätä yhteydenottopyyntö!