Sijaistamistoiminta

Sijaistamistoiminta

Omaisosaajien yhtenä olennaisena tarkoituksena on löytää mahdollisia kiinnostuneita yhteistyökumppaneita esimerkiksi sopivien oppilaitosten opiskelijoista, vapaaehtoisista sekä mahdollistaa työttömille työkokeiluja ja harjoittelumahdollisuuksia hankkeen kautta. Näillä yhteistyökumppaneilla on keskeinen osa omaishoitajien sijaistamistoiminnan järjestämisessä.

 

Mitä sijaistamistoiminta on?

Kotona läheistään hoitavat ovat hyvin sidottuja työhönsä ja käytännössä vastuussa hoidettavasta ympäri vuorokauden. Jotta omaishoitajat pääsevät osallistumaan heidän työkykyään ylläpitävään tai edistävään toimintaan, he tarvitsevat jonkun hoitamaan läheistään.

Sijaistamistoiminnan tarkoituksena on tarjota lyhytaikaisia sijaisia omaishoitajille, niin että nämä voivat aktiivisesti osallistua hankkeen toiminnallisiin ryhmiin, harrastetoimintaan ja edistää omaa työelämään palaamistaan muilla tavoin.

 

Tule mukaan sijaistamistoimintaamme

Hankkeen toiminnallisten ryhmien mahdollistaminen riippuu paljolti sijaistamistoiminnan onnistumisesta, joten otamme mielellämme vastaan vapaaehtoisia toimintaamme mukaan. Löydämme yhdessä varmasti kaikille halukkaille vapaaehtoisille mielekkään tavan auttaa ja olla mukana toiminnassa näiden omien vahvuuksien ja osaamisen mukaan. Sijaistamistoiminta kehittyy myös käytännön tekemisen kautta hankkeen aikana, joten vapaaehtoiset myös saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät kehittämään sijaistamistoiminnan malleja paremmin arkeen sopiviksi.

Haemme aktiivisesti erilaisia ihmisiä mukaan sijaistamistoimintaamme. Mikäli olisit vapaaehtoinen ja kiinnostunut olemaan mukana toiminnassa, ota rohkeasti yhteyttä hankkeen vetäjiin sähköpostilla tai puhelimella.

Tule mukaan auttamaan ja kehittämään sijaistamistoiminnan tukiverkostoa yhdessä meidän kanssamme. Yhdessä tekemällä saadaan yhteistä hyvää aikaan!

 

Sijaistamistoiminnan yhteistyökumppanit

Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme sijaistamistoiminnassa ovat Karelia-ammattikorkeakoulu, sekä Riveria -oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat. Tarkoituksena on tarjoa opiskelijoille työkokemusta, harjoittelua ja hyväksiluettavia opintosuoritteita sijaistamistoiminnan avulla. Näin opiskelijat saavat hyödyllistä käytännön kokemusta hoitotyöstä ja samalla omaishoitajien sijaistamistoimintaverkostoa saadaan laajennettua.

Tarkoituksena on myös tarjota mahdollisuutta työharjoitteluun ja muuhun työllistymistä edistävään toimintaan paikallisen TE-toimiston kanssa yhteistyötä tekemällä.

Haemme jatkuvasti lisää lähialueen yhteistyökumppaneita projektiin mukaan. Mikäli olet kiinnostunut yhteistyötaho, voit ottaa hankkeen vetäjään yhteyttä.

Ota yhteyttä

tai jätä yhteydenottopyyntö!