Ajankohtaista

Oletko sinäkin Omaisosaaja?

- Oletko työikäinen omaishoitaja ja pohdit mahdollista työelämään palaamista?
- Kaipaatko vertaistukea, omaa aikaa ja toimintaa jaksamisesi tai työkyvyn ylläpidon tueksi?
- Tarvitsetko sijaistajaa hoidettavallesi tai haluaisitko toimia omaishoitajan sijaisena?

Tie takaisin työelämään hanke -TIETTY-on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n käynnistämä laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda työikäisille omaishoitajille mahdollisuuksia vertaistuelliselle kohtaamiselle, edistää hyvinvointia ja jaksamista sekä edesauttaa mahdollista työelämään palaamista käynnistämällä tarveperustaista ryhmätoimintaa sekä yksilöohjausta, joihin osallistuminen mahdollistetaan kehitettävillä sijaistamistoiminnoilla.

Toiminnassa keskeistä on auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista, joita voi hyödyntää työelämään pääsemiseksi. Tarkoituksena on myös auttaa tiedostamaan omaishoitajuuden tuoma kokemus ja osaaminen osana työelämätaitoja.

Hanke toimii Joensuun alueella ja on suunnattu työikäisille Joensuun kantakaupunkialueen omaishoitajille.

Omaisosaajat

– Omaishoitajien ääni kuuluville ja  kokemus näkyväksi

Tarkoituksenamme on kehittää ja tarjota konkreettisia välineitä omaishoitajina toimivien arjen mielekkyyden ja työllistymisen edistämiseksi. Haluamme omaishoitajat itse mukaan hankkeen toiminnan suunniteluun ja kehittämiseen niin, että yhteinen toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin niihin haasteisiin joita omaishoitajat omassa arjessaan kohtaavat.

Omaisosaajien keskeisenä tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, sekä heidän toiminta- ja työkykynsä edistäminen heidän omien tavoitteidensa suuntaan. Toimintamme tähtää positiivisiin muutoksiin niin käytännön arjessa, kuin omaishoitajien omassa hyvinvoinnissakin. Myös omaishoitajien lisääntynyt itsetuntemus ja omien voimavarojen tunnistaminen kuuluvat keskeisesti toimintamme tavoitteisiin.

Hankkeen toiminnalliset ryhmät

- positiivisia muutoksia ja aktiivisuutta arkeen

Käytännön tasolla Omaisosaajien toiminta näkyy kokoontuvissa toiminnallisissa ryhmissä, sekä sijaistamistoimintana, joka mahdollistaa omaishoitajien osallistumisen ryhmien toimintaan. Ryhmät lisäävät paitsi hyvinvointia ja itsetuntemusta, myös osallistujien omaa tietoa omaishoitajuudesta. Yksilöohjaus on myös yksi toimintamuoto. Nämä kaikki osaltaan ylläpitävät omaishoitajien jaksamista, työkykyä sekä valmiutta siirtyä avoimille työmarkkinoille, kun se hoito- ja elämäntilanteen kannalta on ajankohtaista.

Yhteistyökumppaneita ja sijaistamistoimintaa

– yhdessä tekemällä yhteistä hyvää

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on löytää mahdollisia vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla saadaan rakennettua omaishoitajien sijaistamistoiminnan tukiverkkoa. Jotta omaishoitajat pääsevät osallistumaan heidän työkykyään ylläpitävään tai edistävään toimintaan, he tarvitsevat jonkun hoitamaan läheistään. Sijaistamistoiminnan tarkoituksena on tarjota lyhytaikaisia sijaisia tähän tarkoitukseen. Haemmekin aktiivisesti erilaisia vapaaehtoisia mukaan sijaistamistoimintaamme. Tutustu sijaistamistoimintaan tarkemmin täältä.

 

Tietty – Tie takaisin työelämään -hanke

Kirsi Ryynänen
Hankevastaava
0400 213 903

kirsi.ryynanen(at)jnss-omaishoitajat.fi

Ota yhteyttä

tai jätä yhteydenottopyyntö!